Gebruikers rollen en rechten

De ProductivityPerformer maakt gebruik van rollen om een gebruiker rechten toe te kennen. Nieuwe gebruikers krijgen automatisch de User rol, een gebruiker met een Admin rol kan de rol van een gebruiker wijzigen om meer rechten toe te kennen. Hieronder worden de beschikbare rollen toegelicht alsmede de rechten per rol.

Beschikbare rollen

Onderstaande rollen zijn beschikbaar in de ProductivityPerformer:

 • User: gebruikt de ProductivityPerformer om te leren
 • Editor: creëert en onderhoud content in de ProductivityPerformer
 • PP-Manager: ziet toe op het gebruik, proces en beleid t.a.v. de ProductivityPerformer
 • Admin: verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de ProductivityPerformer zoals gebruikers beheer en content pack beheer

Rechten

Rechten worden toegekend op basis van de rol die een gebruiker heeft. Daarbij geldt dat een hogere rol ook de rechten van de onderliggende rollen heeft, bijvoorbeeld een Editor mag ook alles wat een User mag. Hieronder zijn per rol de rechten weergegeven:

User
 • Lezen van AWI's
 • Lezen van Handleidingen
 • Lezen van Trainingen
 • Geven van feedback
Editor
 • Alles wat de User kan
 • Maken, bewerken, updaten en verwijderen van AWI's
 • Maken, bewerken, updaten en verwijderen van Handleidingen
 • Maken, bewerken, updaten en verwijderen van Trainingen
 • Lezen en sluiten van Feedback
 • Lezen van AWI eigenaarschap
 • Synchroniseren van AWI's naar de TOPdesk knowledge base
PP-Manager
 • Alles wat de Editor kan
 • Bijwerken van AWI eigenaarschap
Admin
 • Alles wat de PP-Manager kan
 • Importeren van content packs
 • Maken, updaten en verwijderen van gebruikers