Een AWI maken

Applicatie Werkinstructies (AWI's) vormen de basis van alle informatie in de ProductivityPerformer. AWI's worden gemaakt door een serie aan handelingen op te nemen en deze te verrijken met aanvullende informatie. Deze stappen die je doorloopt bij het maken van een AWI worden hieronder beschreven.

1. AWI aanmaken

Het maken van een nieuwe AWI begint in de AWI bibliotheek. Gebruikers met een editor rol hebben daar de mogelijkheid om een AWI toe te voegen. Klik op Nieuwe AWI en geef de nieuwe AWI een titel en een beschrijving (dit is optioneel). Na het aanmaken wordt de AWI automatisch geopend.

2. Opname stappen

De ProductivityPerformer gaat uit van visuele instructies en probeert de benodigde tijd voor het visualiseren te minimaliseren. Voor het toevoegen van de stappen binnen een AWI gebruik je de Recorder. Deze stelt je in staat handelingen op te nemen terwijl je ze uitvoert. Dit levert een opname op die bestaat uit alle afzonderlijke stappen.

Voer onderstaande stappen uit om een opname te maken:

  1. Installeer de recorder (indien dit nog niet is gedaan)
  2. Open de AWI binnen de Recorder (alleen dan is het mogelijk een opname te starten)
  3. Klik op Recording aanmaken (deze optie is ook beschikbaar in het context menu van een AWI)
  4. Voer de handelingen uit die je wilt opnemen
  5. Stop de opname door in de taakbalk te klikken op Save & Upload

3. Stappen verrijken

De stappen in de opname zijn al verrijkt met onder meer de plek waar de handeling uitgevoerd moet worden en het type handeling (keyboard of muis). Als editor heb je de mogelijkheid de stappen verder te verrijken met onder meer:

  • Titel: elke stap heeft een eigen titel. Gebruik deze om kort en bondig aan te geven wat er in de handeling gebeurt. Bijvoorbeeld: Open nieuwe e-mail of Selecteer voornaam.
  • Beschrijving: een uitgebreide uitleg, of bepaalde afspraken die gemaakt zijn.
  • Stap verbergen: het kan voorkomen dat één specifieke stap geen meerwaarde heeft binnen de AWI. Deze stap kan voor de gebruiker verborgen worden.
  • Censuur toevoegen: als de instructie afbeelding informatie bevat die niet voor de gebruiker zichtbaar mag zijn dan kan dit gecensureerd worden. Gebruik de wizard Censuur toepassen om één of meerdere gebieden onleesbaar te maken.

Vergeet niet om de wijzigingen op te slaan door op Opslaan & Sluiten te drukken

4. Annotaties toevoegen

De AWI is nu voltooid en bevat een visuele beschrijving van de handelingen die de gebruiker moet uitvoeren. Om te zorgen dat de gebruiker de AWI makkelijk kan vinden kunnen annotaties worden toegevoegd. Open hiervoor de eigenschappen van de AWI en voeg één of meerdere labels en applicaties toe. Eventueel kunnen de titel en beschrijving nog aangepast worden zodat deze beter aansluiten bij de inhoud van de AWI.