Training - toegestane bestandsextensies

Een module binnen een training kan verrijkt worden met bestanden. Dit kunnen bijvoorbeeld bestanden zijn ten behoeve van oefenopgaven, datasets, voorbeelden en antwoorden. Enkel bestanden met een toegestane extensie kunnen worden toegevoegd. Alle toegestane extensies zijn hieronder weergegeven:

  1. Generiek: zip, pdf, txt, csv
  2. Afbeeldingen: jpeg, jpg, png, gif, webp
  3. Microsoft Word: doc, docx, dot, dotx, docm, dotm
  4. Microsoft Excel: xls, xlt, xlsx, xlsm, xltx, xltm
  5. Microsoft PowerPoint: ppt, pot, pptx, pptm, potx, potm
  6. Microsoft Visio: vsd: vss, vst, vdx, vsx, vtx, vsx, vsdm, vssx, vssm, vstx, vstm
  7. Microsoft OneNote: one
  8. Microsoft Project: mpp, mpt
  9. Microsoft Power BI: pbix